Question Nelerden esinleniyorsunuz?
Answerİnsanların bir kaç katmandan oluştuğuna inanıyorum. Derinlemesine inildikçe, öze ulaşmak için biraz daha kazmak ve diplere inmek lazım. Her birimizde..

Kullandığım figürlerde, sembollerde, ele alınan temalarda ve boyalarda bu mantığa benzer. Seyrelttikçe boyayı, rengin özüne dönüyoruz ya da belki de uzaklaşıyoruz. İnsan da budur, soydukça personaları başka bir benlik çıkıyor. Her benlik ve karakter bizim gördüğümüz, görünenin yansıması ya da bir kısmı sadece. Derinlerde başka personalar da barınıyor. Ele aldığım temel kuramlar; benlik, alt benlik(id), karşıt tepki oluşturma, savunma mekanizması, kişilik bozukluğu, psikotik durumlar, doğum.. Kısaca Psikanaliz Kuramı ve Tasavvufu da barındıran yaşam gücü..

‘SUFI’ , ‘HİKARİ’ , ‘DİRİM’ adlarında oluşturduğum bu üç ayrı tema üzerinden üretiyorum. Üçü de hem iç içe hem birbirlerinin dışında dallarına ayrılmış bu psikanaliz kuramının sonucu.  Blog kısmında üç başlığı da detaylı anlattım, inceleyebilirsiniz.

Question Benlik nedir? Alt benlik (id) nedir?
AnswerBenlik: Bir kimsenin kendisini kendi yapan özellik, kişinin öz varlığı, kendilik, kişilik.

Alt Benlik(id): İç güdüsel ihtiyaçlardan ve dürtülerden türetilen psikolojik enerjinin kaynağı.

Question Karşıt tepki oluşturmak nedir?
AnswerKökenini anksiyete, kızgınlık ve eksiklik duygularından alır. Dolayısıyla güç, para ve saygınlık kazanmak için gösterilen çaba, anksiyeteye karşı koruma görevinin yanı sıra baskı altında tutulan düşmanca duygular için de bir boşalım yoludur. Kendi cinsiyetine ve karşı cinsiyete ilişkin toplumsal rolü güçlendirmektir amaç.
Question Savunma mekanizması nedir?
AnswerKişi kullandığı savunma mekanizmalarının anlamının farkında değildir. Bu mekanizmaların oluşturduğu duygu ve davranışları, gerisindeki dinamik güçlerden haberdar olmaksızın yaşar. Her insan psikolojik bütünlüğünü sürdürmek ve benliğinin değerini korumak amacıyla çeşitli savunma mekanizmaları kullanır. Örneğin savunma mekanizmalarından biri, neden bulma mekanizmasıdır; geçmiş, yaşamakta olduğumuz, gelecek için tasarladığımız davranışları mantıklı ve toplumun onayladığı açıklamalar getirme biçiminde işler.
Question Psikanaliz, psikodinamik ve kişilik bozukluğu nedir?
AnswerPsikanaliz: Bazı ruhsal bozuklukların sadece organik kökenli olmayıp, psikolojik nedenlerle oluştuğu psikanaliz kuramına göre, günlük yaşamda olan nitelikteki bazı engellemeler ve çatışmalar bazen kişiye aşılamaz görünmekte ve böyle kişiler, içinde bulunduğu durumlara uyum sağlama çabalarında sağlıksız yollara başvurabilen insanlardır.

Kişilik Bozukluğu: Bireyin kişiliğinin bazı özellikleri genlerden miras alınır, bazıları ise yaşam olayları ve deneyimleri ile şekillenir. Her insanda görülebilir, çoğu ergenlik döneminde, kişiliğin gelişip olgunlaştığında ortaya çıkar.

Psikodinamik: Bilinçdışı güçlerin davranışları yönlendirmesi olgusunu tanımlayan kavram.

Question Multi-disipliner sanatçı ne demek?
AnswerMulti-disipliner, üretirken daha doğrusu bu süreç içindeyken her açıdan riski göze alan, farklı disiplinleri denemekten çekinmeyen kişi için uygun bir tavır olur. En özetle, çok branşlı yaklaşım. Multi-disipliner sanatçı ise, bu disiplinler arasında sanatını, ideolojisini sürdüren ve bunu yaparken yaratan kişidir.
Question Sanat senin için ne ifade ediyor?
AnswerBenim dilimde sanat, gerektiğinde sıcak yürekli somut bir arkadaş, bazen ise soyut, görünmeyenin ardındaki büyülü iletişim dili. Kuralsız, sınırsız. Sınırlar toplumumuzun olmazsa olmazı ama bunu sanata indirgemek gerekli mi? Hiç sanmıyorum. Bir müstakil ev düşün, sana ait. Parsellenmiş belirli alanları var, ön bahçesi, kapısı, belki de arka bahçesi. Ön bahçe, kapı girişi senin sınırlı alanın, topluma uyduğun, topluma gösterdiğin aleni alan. Arka bahçe ise gizli. Sanat, senin özgürce yaşadığın çitleri olmayan arka bahçen.
Question Misyonun ve vizyonun nedir?
AnswerMisyon: Topluma ve bireylere fayda ve görsel zevk sağlayan sanat parçasını ve hizmet değerlerini sunmak.

Vizyon: Misyonumda söylemiş olduğum değerleri gerçekleştirmek için sanatımın ve kurmuş olduğum bu platformun bir çok insana ulaşması. Kendilerini sorgulamaları, kendimi sorgulamak.. Bu doğrultuda benden insanlara bir şey ulaştırmak. Hem fiziklerine hem evlerine hem düşüncelerine hem de algılarına ulaşmak ve orada yer edinmiş bir sanatçı olmak.

Question Yaratım aşamasında bir ritüelin var mı?
AnswerRitüel, birey ya da gruplarla ilgili bazı değerlerin, uygun zamanlarda, sembolik ve aşağı-yukarı değişmeyen ardışık davranış biçimleri ile tekrarlanması olarak tanımlanır. Bundan yola çıkacak olursak, rasyonel bir bireyim. Mantığıma uydurduğum her şeyi alışkanlık haline getirebilirim hakim isem konuya eğer. Yaratırken hakim olduğum tanılar üzerinden ilerliyorum lakin bazen teknikler daha deneysel olabiliyor. Belirli bir kuralı olmamakla birlikte sadece o ana odaklanmak ve anlatmak istediğim durumu uygun materyaller ile uyumlamak asıl olayım sanırım. Yaratım ve üretim aşamasındaysam eğer, gözüm sadece bunu görüyor. Kabuğuma çekiliyor ve gözlemliyorum. Araştırma kısmından sonra bana uygun olduğunu düşündüğüm canlı modeller ile görüşüyor ve çalışıyorum. Bundan sonrası tam bir paradoks.
Question Satın almış olduğumuz modellerin hepsi tek adet mi? Aynısını herhangi birinde görebilir miyiz?
AnswerHer biri tek adet. Kısaca Haute Couture. Ya desen kombinasyonları, ya renk kombinasyonları ya model kombinasyonları ya da işlevsel durumları farklıdır. Misyonum, sanatsal manipülasyonlar, eserler, ürünler üretmek ve size özel ulaşmasını sağlamak sanat algısı ile.
Question Seni örnek alan insanlara tavsiyelerin var mı?
AnswerSaatlerce, günlerce, aylarca kısaca her anında yılmadan üretmek, ürkek olmamak, toplumdan gelecek olan her tepkiyi kabul etmek. Bazen kafanın içinde belirecek olan olumsuz, küçük tohumları arada sırada görmezden gelmek. Sadece fiziksel değil, ruhen de buna kendini adamak. Belki sadece düşünerek büyüyecek olan o küçük muhteşem tohumu oluşturmak.